Merken moeten
de saamhorigheid helpen te vergroten’

merkstrategie • 31 MAart 2020 • maarten hafkamp

Hoe gedragen Nederlanders zich in deze crisistijd en wat verwachten ze van adverteerders? De belangrijkste lessen uit het Mediabrands-onderzoek op een rij.

Media komen massaal met bespiegelingen over wat de impact van Covid-19 is op ons huidige leven en wat de invloed hiervan zal zijn in de toekomst. IPG Mediabrands (de holding van Initiative, Reprise, Thrive, UM en YUNE) peilde waar Nederland staat en onderzocht hoe de bevolking denkt over thuiswerken, Corona stress, vertrouwen in overheid en journalistiek, koopgedrag, acceptatie van de crisismaatregelen en reclame en media.

Vijf fasen

Dat corona een grote impact heeft op ons huidige leven, is geen verrassing. Mediabrands spreekt van vijf fasen die we (‘de consument’) volgens filosoof Karim Benammar doorlopen.
1. Ontkenning en acceptatie
2. Dingen anders gaan doen
3. Overdenken van ons oude gedrag
4. Mobilisatie van mensen en bedrijven
5. Back to a new normal

Vaker thuis werken

Mediabrands heeft onder meer dan duizend Nederlanders onderzoek gedaan naar het veranderend gedrag de afgelopen week ten opzichte van voor deze crisis. Van de 56 procent die momenteel werken, doet 34 procent dat nu thuis en dat lijkt een flinke groep te bevallen. Nu al geeft 18 procent aan dit ook in de toekomst vaker te blijven doen. Het meest mist men de gezelligheid van collega’s en de grootste uitdaging is de combinatie met de zorg voor kinderen.

Nederlanders hebben zich massaal neergelegd bij de nieuwe situatie, een grote meerderheid volgt de maatregelen van het RIVM en men beoordeelt de kwaliteit van leven in deze periode op een dikke voldoende (7).

Naar schermen kijken

De data wijzen erop dat Nederlanders zich volop hebben aangepast. Nieuwsmedia worden continue gevolgd en jongeren kijken meer NPO1 dan ooit. Streaming-videodiensten draaien overuren en sociaal contact verloopt (in volgorde van populariteit) via WhatsApp, Facebook, Facetime, Instagram en Skype. Naast het naar schermen kijken zijn veel mensen aan het schoonmaken, klussen, lezen, wandelen, slapen en in de tuin werken.

Wat hebben we gehamsterd?

Zestig procent van de vrouwen die aangeeft paniekaankopen te hebben gedaan, heeft paracetamol gehamsterd. Pasta’s komen op plek twee en wc-papier op plek drie. Mannen hebben juist meer chips, water en alcoholische dranken gekocht dan vrouwen.

Waar we het met z’n allen over eens zijn: deze periode leert ons dat we zonder veel zaken kunnen. Vijftig procent geeft aan om na de coronacrisis minder geld aan overbodige dingen uit te geven. Jongeren geven aan met minder feestjes, uitgaan en festivals te kunnen leven. Ook thuisfitness is doorgebroken en 28 procent van de jongeren geeft aan dit te blijven doen.

Werk aan de winkel voor adverteerders

Wat brengt het coronavirus ons nog meer? Allereerst saamhorigheid. We zijn zorgverleners massaal meer gaan waarderen, ouderen vooral. De houding en opzichte van de overheid en politie is bij veel mensen ook positiever geworden.

In mindere mate geldt dit voor onze houding ten opzichte van journalisten en media. De leeftijdsgroep 46-55 staat er het minst positief in. Attente bedrijven mobiliseren zich, schieten te hulp en communiceren daarover. Dat wordt zeer op prijs gesteld.


De respondenten (18-75) benadrukken het belang dat bedrijven/merken kunnen en zouden moeten helpen om de saamhorigheid te vergroten, door bijvoorbeeld initiatieven te ontplooien om ouderen of zwakkeren te helpen of mensen een hart onder de riem te steken.

Ook zouden grote bedrijven de lokale ondernemers kunnen helpen. Vrouwen vinden dit nog belangrijker dan mannen. Er is dus werk aan de winkel voor adverteerders, concludeert Mediabrands.

Dit moeten merken wel en niet doen

Per doelgroep leven er andere verwachtingen van adverteerders. Zo verwacht de één tips om het thuis leuker te maken en de ander ideeën om gezonder te leven. Merken kunnen volop inspelen op deze behoeften en daarmee ook werken aan een sterker merkimago en hogere maatschappelijke relevantie. Mediabrands ziet volop kansen voor nieuwe conceptontwikkeling en verdieping van de merkpositionering.

De crisistijd is overigens géén goed moment voor twee soorten reclames: vakanties (te pijnlijk) en stapelkortingen (of andere verwijzingen naar hamsteren). Vooral ouderen zijn hier kritisch op. Aan overige reclamevormen storen Nederlanders zich momenteel niet of nauwelijks meer dan anders.

Richt je op ‘back to’-momenten

Merken kunnen zich volgens Mediabrands ook gaan voorbereiden op hetgeen komen gaat. Straks zitten we in fase vijf: Back to a new normal. Een enorme ontlading als straks alle seinen weer op groen staan. Als we weer de straat op kunnen, van restaurants kunnen genieten, kunnen daten en flirten, flauwe grappen maken bij de koffieautomaat, feesten en genieten van sportevenementen. Merken kunnen gaan voorsorteren op een hele serie "back to…" momenten en gaan bedenken hoe zij daarbij een relevante rol kunnen spelen.

Volg ons liveblog op Adformatie.nl voor het meest actuele impactnieuws