professionals houden zich minder
bezig met mediarelaties

 PR-vak worstelt met positie & imago

carriere • 20 juli 2020 • jasper mulder

Het communicatievak wordt langzaamaan minder uitvoerend en ‘tactisch’ en meer strategisch. Dat is een van de uitkomsten van een groot onderzoek onder 1300 beroepsbeoefenaren van de Britse vakorganisatie CIPR.

Beeld: 123RF

De Britse beroepsvereniging CIPR komt jaarlijks met een groot onderzoek over de stand van de PR-branche. Hoewel het vak bij de Britten niet helemaal vergelijkbaar is met dat in Nederland zijn de cijfers altijd een goede indicatie van hoe het zich ook hier ontwikkelt. Uit het onderzoek blijkt dat het vak worstelt met zijn imago.tijdsbesteding

De ondervraagde PR-professionals geven aan dat ze zich minder met mediarelaties bezighouden. Dit is uit de top-3 gezakt waar het zich al jaren in bevond en neemt nu een 4e plaats positie van activiteiten in.

Strategische planning neemt een groter deel van het werk in, is twee plaatsen opgeschoven en heeft een positie in de top-3 ingenomen. De meest uitgevoerde activiteit door PR-professionals is overigens copywriting en redactie, voor het vierde jaar op rij op plek 1. In Nederland komt dit ook steevast als meest genoemde activiteit naar voren.

uitdagingen

Waar heeft het vakgebied nog te winnen? De antwoorden op die vraag verschillen weinig van voorgaande jaren. De ondervertegenwoordiging van PR op bestuursniveau is voor de Britten de grootste uitdaging, gevolgd door het niet worden beschouwd als professionele discipline. Deze twee hebben natuurlijk veel met elkaar te maken, en duiden erop dat PR- en communicatieprofessionals simpelweg vinden dat hun vak niet serieus wordt genomen, zowel qua positie als imago.

De derde uitdaging is het veranderende sociale en digitale landschap, dat een plek gezakt is ten opzichte van vorig jaar.

loonkloof mannen en vrouwen

Een Britse PR-professional verdient gemiddeld 57.700 euro per jaar bij een fulltime baan. Dit is inclusief bonussen en dividend. Vorig jaar was dit nog zo’n 59.000 euro.


In 2018 was er een opvallend, niet te verklaren verschil in inkomsten tussen mannen en vrouwen. Hoewel de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds bestaat is deze in twee jaar tijd met 46 procent gedaald en tot ruim 4000 euro (na regressieanalyse).


De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt wel weer groter naar gelang het aantal dienstjaren. Er zijn ook beloningsverschillen te zien tussen organisatietypes: vrouwen bij non-profits en NGO's verdienen gemiddeld 4.000 euro meer dan mannen, terwijl de loonkloof bij consultancy’s en adviesbureaus meer dan 22.000 euro bedraagt ten gunste van mannen.

achtergrond

Public relations kent weinig diversiteit. Dat kan een groot probleem zijn in een vak dat zich zo bezighoudt met beeldvorming. Meer dan negen op de tien (91 procent) PR-professionals classificeren zichzelf als wit – in 2019 was dat ongeveer gelijk met 92 procent.


PR-beoefenaars hebben vaker een studie afgerond vergeleken met de algemene bevolking (76 procent versus 35 procent).

Volg al het laatste impactnieuws op Adformatie.nl