KLM had kunnen leren van het SALARISDEBACLE bij ING, maar trapte toch op de reputatielandmijn

reputatiemanagement • 21 april 2020 • jan-willem wits

Waarom had niemand bij KLM voorzien - de RvC incluis - dat met dít salarisvoorstel op dít moment de pleuris uit zou breken?

123rf

De coronacrisis dreigt de zwartste bladzijde te worden in de toch al weinig florissante geschiedenis van de luchtvaartsector. Volgens de internationale luchtvaartorganisatie ITA staat de teller inmiddels op een astronomisch verlies van 314 miljard dollar (!). Ook de beurskoersen van vliegtuigmaatschappijen zijn in een vrije val naar beneden gestort. De waarde van de aandelen van Air France-KLM bijvoorbeeld is sinds 18 februari 2020 meer dan gehalveerd.


Alhoewel er alle reden zou zijn om ‘na corona’ nog eens goed na te denken of het met ons vlieggedrag niet een tandje minder kan, zoals Schipholbaas Dick Benschop dapper opperde, is het waarschijnlijker dat de meeste overheden weer alles uit de kast trekken om ‘hun’ luchtvaartmaatschappijen overeind te houden. De Franse minister van Financiën heeft volgens de media een reddingsplan voor Air France-KLM klaarliggen van zes miljard euro, waarvoor Nederland twee miljard op tafel zou moeten leggen.


KLM ging alvast langs bij het UWV en vroeg steun aan in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Alhoewel die maatregel beoogt om werkgelegenheid te behouden, bleek de overheid een oogje dicht te knijpen voor het onmiddellijk wegsturen van 1500 tot 2000 flexwerkers door KLM. ‘We gaan alles op alles zetten om te zorgen dat KLM door deze lastige fase heen komt’, bezwoer minister Wopke Hoekstra. Ook in tijden van corona mag onze nationale knuffelzwaan op een bijzondere behandeling rekenen.

Je zou opperste nederigheid verwachten

Nu het alle hens aan dek is voor onze nationale luchtvaartmaatschappij, zou je een houding van opperste deemoed en nederigheid verwachten. Toch bestond het de Raad van Commissarissen om nog een smetje uit het verleden op de agenda van de komende aandeelhoudersvergadering te zetten. De huidige beloningssystematiek voor de bestuursvoorzitter van de KLM bleek namelijk een onbetamelijke ongelijkheid te bevatten ten opzichte van de eindbaas in Parijs. Waar de laatste bij goed presteren maximaal 100% van zijn salaris als variabele bonus bij mag schrijven, is voor zijn Amstelveense collega een bonusplafond van 75% ingebouwd.


Al sinds vorig jaar was de RvC voornemens om aan dit grove onrecht een einde te maken. Gezien de dramatische resultaten waarmee 2020 de boeken in zal gaan, is een daadwerkelijke bonus dit jaar uitgesloten. Toch vond de RvC het verstandig om het principiële punt van een gelijk bonusbeleid alvast in dit voorjaar te maken. Na groen licht van de aandeelhouders mocht de baas van de KLM vanaf 2021 bij een mooi rapport ruim één miljoen euro opstrijken, een volgens de RvC niet meer dan redelijke vergoeding in vergelijking met de leiders van vergelijkbare luchtvaartmaatschappijen. Regeren is vooruitzien, ook wanneer de wereld in de brand staat.

Dat met dit voorstel op dit moment de pleuris zou uitbreken, had kennelijk niemand voorzien

Verkeerde keelgat

Dat met dit voorstel op dit moment de pleuris zou uitbreken, had kennelijk niemand voorzien. Het ging al mis met de interne communicatie. Het ‘geheime’ agendapunt voor de komende aandeelhoudersvergadering belandde bij de redactie van De Telegraaf. In de eerste berichtgeving werd de voorzitter van de OR geciteerd, zij het met sussende woorden, wat vaak een aardige indicatie geeft voor de hoek waaruit gelekt is.


Minister van Financiën Hoekstra, die namens de Nederlandse staat een van de grootste aandeelhouders vertegenwoordigt, zei het voorstel nog niet te kennen en reageerde met de nodige irritatie. Dat kan natuurlijk een gevalletje Pinoccio zijn maar ook aangeven dat de leiding van de KLM geen flauw vermoeden had dat deze (toch al eerder aangekondigde) beleidswijziging nu volledig in het verkeerde keelgat zou schieten, zelfs bij een ‘business savvy’ oud-partner van McKinsey.


Wat iedereen buiten de bubbel van het Amstelveense hoofdkantoor kon voorspellen, gebeurde. Grote boem, achterste benen, zijn ze helemaal gek geworden, over my dead body. Binnen een dag werd het beloningsbeleid alsnog van de agenda gehaald.

‘Jupiler League-salaris’

Een van de meest curieuze aspecten in deze explosieve casus is dat het een vrijwel letterlijke herhaling van zetten is van de commotie die twee jaar geleden ontstond rond de beoogde salarisverhoging van ING-topman Ralph Hamers. In maart 2018 maakte de RvC van ING het voornemen bekend om steun aan de aandeelhouders te vragen om het salaris van de ceo met meer dan de helft te verhogen tot ruim drie miljoen euro. Ook toen was er volgens de commissarissen niets nieuws onder de zon; de voorgenomen aanpassing was al uitgelegd in het jaarverslag van 2017. En ook toen werd de rechtvaardiging gevonden in het internationale speelveld van de ING. ‘Ralph Hamers is Eredivisie maar wordt Jupiler League betaald’, schamperde RvC-voorzitter Jeroen van der Veer.


Het is een echo die twee jaar later bij KLM opnieuw te horen viel. In Nederland is schraalhans keukenmeester en combineren we een calvinistische schrapersmentaliteit met een quasi-socialistische hang naar sobere salarissen. Daardoor staan we internationaal voor gek, brommen de boardroomboomers, en dreigen we onze beste mensen te verliezen aan landen waar ze uitzonderlijke talenten wél passend weten te belonen.


In het geval van KLM komt ook steevast het beeld naar voren dat de Nederlandse tak van het vliegconcern de enige reden is dat Air France-KLM nog enigszins blauwe cijfers schrijft; terwijl hardwerkende landgenoten met hun broodje kaas dag en nacht in de weer zijn om een gezond bedrijf overeind te houden, gooien ze in Parijs het geld over de balk met sterrenlunches, dure champagnes en bourgondische werktijden. Het kan toch niet zo zijn dat onze topman in Amstelveen met een lagere bonus genoegen zou moeten nemen dan die lapzwansen en potverteerders in de Franse hoofdstad?!

Buitenwereld de schuld

Kennelijk werkt
de tekstschrijver van ING inmiddels
bij de KLM

Lompheid

‘We hebben toch sorry gezegd?!’, reageren bestuurders verbouwereerd als het gejoel daarna alleen maar toeneemt. Niemand bij KLM heeft van de ING-casus geleerd dat juist deze verdedigingslinie voor olie op het vuur zorgt. ‘Welk verkeerd beeld?’, foeterde opiniemaker Youri Albrecht op Twitter. “Er werd het beeld geschetst van een losgezongen en inhalig bedrijf. Dat klopt wel lijkt me.’ Ook Volkskrant-columnist Bert Wagendorp liep rood aan. ‘Hoezo heeft het bonusvoorstel een ‘verkeerd beeld’ gegeven? Het liet juist perfect zien met welk menstype we van doen hebben: onverantwoordelijk, losgezongen van de samenleving en van een lompheid waaraan Wopke Hoekstra nog een puntje kan zuigen.’


Het beeld dat de commissarissen van beide bedrijven op willen roepen, is niet dat zijzelf een hele domme fout hebben gemaakt maar dat de buitenwereld het volledig logische besluit willens en wetens verkeerd heeft begrepen. Het gevolg is dat zij mokkend hun keutel intrekken, niet omdat zij zelf nu ook wel doorhebben dat ze op het verkeerde moment de verkeerde afslag hebben genomen maar als knieval voor de publieke opinie.


Tot verbijstering van de Tweede Kamer herhaalde Jeroen van der Veer twee weken nadat de RvC de bom van het beloningsbeleid tot ontploffing had gebracht dat hij nog steeds helemaal achter de voorstellen stond. En ook bij KLM zullen de bonusplannen nu even in de kast verdwijnen maar ongetwijfeld over enkele maanden gewoon weer op tafel komen. Dat de commissarissen misschien beter plaats zouden kunnen maken voor toezichthouders die wél een vinger aan de pols hebben voor wat er in de samenleving leeft, is natuurlijk al helemaal niet aan de orde.

Volg al het laatste impactnieuws op Adformatie.nl