Vrouwelijke leiders treden crisis met meer vertrouwen tegemoet dan mannen

REPUTATIEMANAGEMENT • 25 NOVEMBER 2020  • JASPER MULDER

Worldcom Confidence Index 2020 laat opvallend verschuivingen zien in de thema’s die topleiders belangrijk vinden en hun vertrouwen erin.

foto ANP/EPA

Vrouwelijke leiders hebben meer vertrouwen in hun omgang met deze coronacrises dan mannen. Dat blijkt uit de Worldcom Confidence Index (WCI) die het vertrouwen en de zorgen van 54 duizend ceo’s, cmo’s en communicatieverantwoordelijken onderzoekt.


Het jaarrapport laat interessante verschuivingen zien in het vertrouwen van de zakelijke leiders in 2020. De opvallendste was de stijging met zeven procent van het vertrouwen onder vrouwelijke leiders, terwijl dat bij mannelijke topmanagers juist zeven procent daalde.

Voorbeeldvrouwen Ardern, Merkel, Harris

De resultaten van het jaarrapport, dat loopt van september tot september, dekken grotendeels het pandemie-tijdperk. De onderzoekers leiden daaruit af dat vrouwelijke leiders meer vertrouwen hebben in hun omgang met deze crisis dan hun mannelijke evenknieën.


Roger Hurni, voorzitter van de Worldcom Public Relations Group, vermoedt dat het toegenomen vertrouwen onder vrouwen te maken heeft met de doortastendheid van vrouwelijke leiders zoals de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern, Angela Merkel en Kamala Harris.

Ondanks de onbevreesde opstelling van vrouwelijke leiders wereldwijd is het algemene mondiale vertrouwen van de C-suite met acht procent gedaald ten opzichte van 2019.

Omscholen en innoveren

Het Worldcom Confidence-onderzoek brengt de thema’s en onderwerpen in kaart die zakelijke leiders bezighouden. De pandemie heeft op tal van thema’s flinke invloed, ook positief. Inmiddels hebben topleiders flink meer vertrouwen in het vermogen van hun organisatie om personeel om en bij te laten scholen. Dit steeg 15 plaatsen en belandde op de eerste plaats.

Ook groeide het vertrouwen om met inzet van technologie samen te werken en te innoveren. Dit steeg met 16 plaatsen naar plaats twee.


Opvallend is dat Nederlandse leiders op beide onderwerpen juist weer ver onder het gemiddelde scoorden. Of ze hebben nog een inhaalslag te maken of zien dat hun acties niet het gewenste resultaat hadden, waardoor hun vertrouwen niet is opgebouwd.

Betrokken bij overheid, maar met weinig vertrouwen

Het was lang geleden dat de rol van de overheid zo bepalend was voor het leven van mensen en het functioneren van het bedrijfsleven. Dat is terug te zien in de engagementcijfers. De meest significante verandering op het gebied van betrokkenheid van leiders was er bij wijzigingen in overheidsbeleid en wetgeving, dit steeg met 79 procent. Ook de betrokkenheid bij crisisbeheersing nam uiteraard erg toe, met 40 procent.


Dat leidde niet zozeer tot meer vertrouwen in beide onderwerpen, integendeel. Ze zijn terug te vinden in de top-5 van issues waarin het laagste vertrouwen is te zien. Andere onderwerpen zijn de wereldwijde handelsovereenkomsten en tarieven, de impact op het bedrijfsleven van de manier waarop politieke leiders communiceren op sociale media en seksuele intimidatie en ander laakbaar gedrag.

Vertrouwen media

Het vertrouwen in de media is sinds behoorlijk 2019 gestegen. Leiders in Frankrijk tonen het meeste vertrouwen op dit thema. Nederland ligt het vertrouwen in de omgang met de media boven het gemiddelde.


Volgens Serge Beckers van de Nederlandse Worldcom-partner Wisse Kommunikatie komt dit onder meer doordat Nederlanders scherp zijn op fake news en dat de verspreiders ervan meteen terechtgewezen worden. ‘Het gros van onze media is gewoon goed en de gemiddelde journalist is een betrouwbare persoon. Ons vertrouwen in de rol van de media als objectieve waakhond van de maatschappij is dan ook vrij groot.’

De top-12 wereldwijde trends

# 1 De pandemie doet het vertrouwen van leiders dalen. In slechts vier onderwerpen was in 2020 wereldwijd meer vertrouwen dan in 2019


# 2 Zijn vrouwelijke leiders beter in de omgang met crises? Het vertrouwen van vrouwelijke leiders nam toe met zeven procent, terwijl het vertrouwen van mannelijke leiders met zeven procent afnam


# 3 Vertrouwen in de impact en rol van de media is toegenomen sinds 2019. Dit onderwerp is van de laatste plaats in 2019 naar de tiende plek in 2020 gestegen


# 4 Het vertrouwen in werknemerskwesties daalt; vier onderwerpen die hiermee verband houden, zijn sinds 2019 uit de top zes van de WCI verdwenen.


# 5 Bijscholing en omscholing zijn de belangrijkste onderwerpen, zowel qua engagement als qua vertrouwen


# 6 Vertrouwen in het gebruik van technologie om samen te werken en te innoveren stijgt 16 plaatsen en bereikt de tweede plaats in 2020


# 7 De pandemie zorgt voor de meest significante toename van de betrokkenheid van leiders op bepaalde onderwerpen; betrokkenheid bij veranderingen op overheidsgebied en in de wetgeving was met 79 procent gestegen ten opzichte van het niveau van 2019, en de betrokkenheid bij crisisbeheersing met 40 procent


# 8 Leiders blijven zich richten op uitdagingen op de lange termijn. De problemen met plastics en andere duurzaamheidsthema's hebben wereldwijd het op drie na hoogste niveau van betrokkenheid


# 9 Door de opkomst van nieuwe influencers blijven ze de belangrijkste doelgroep voor leiders.


# 10 Noord-Amerika is nu de meest zelfverzekerde regio, waar de US in 2019 nog plek 5 bezette. Latijns-Amerika blijft de regio met de minste zelfvertrouwen.


# 11 Nutsbedrijven zijn de meest zelfverzekerde sector van de 11 getoetste sectoren in het WCI-onderzoek.


# 12 Een lokale kijk laat enkele opvallende verschillen zien in vertrouwen en vertrouwensveranderingen tussen de 36 landen. Zo is het vertrouwen van Russische leiders op overheidsgebied en in de wetgeving sinds 2019 met 21 procent gedaald, maar is het vertrouwen van Franse leiders in hetzelfde onderwerp met 22 procent gestegen.

Volg al het nieuws met impact op Adformatie.nl